Till salu:
Dellenova™ - Framtidsinriktat populärt företag i folkbildning och viktig del i besöksnäringen söker ägarintresse/företagare. Plats: Hudiksvall.

Har du intresse för jordbävningar? Eller en obetvinglig drift att samla och sprida information om geotermisk energi och andra alternativa rena, framtida energikällor. Utveckla en fullskalig visnings- och demoanläggning. Eller studera universum och vidareutveckla vårt planetarium?

Du nu chansen att komma över en inarbetad anläggning med långt framskridna förslag till utveckling, med enorm potential i Dellenova™.

Dellenova är beläget på Galgberget i Hudiksvall, Naturparkens högst belägna punkt och med enastående utsikt. Byggd och renoverad 2003-2005. Skälet är att jag med ålderns rätt, söker en som kan ta över "stafetten"
Idag har vi bl.a.:

  • Seismograf som ingår i det Svenska Seismologiska nätet. Visar jordskalv över hela världen i storbild. Stort intresse från en bred allmänhet.
  • En jordbävningssimulator och DVD filmstudio i den 1000 kbm stora halvsfäriska underjordiska rummet.
  • Ett 106 år gammalt nyrenoverat utsiktstorn med hänförande utsikt över miltals skärgård, 82 meter över Hudiksvalls stad och havet. Observationsplats för astronomi!
  • Flera genomarbetade utvecklingsprojekt, som kan delfinansieras externt.
  • Ett informationscenter, utställningar, konferens m.m. sittplats för ca 50 gäster.
  • Kafé för ca 25-40 gäster.
  • Ett unikt kontaktnät av universitet, högskolor och forskare inom geologi- och energi. Dellenova är mycket välkänt. Se även vårt sidoprojekt www.geosus.se.
  • 1588 kvadratmeter friköpt tomt på tätortsnära naturparkens högsta punkt ca 65 m.ö.h.
  • Vi är beredd att bistå dig med både råd och dåd, utvecklingsprojekt och finansieringsförslag.

Ett informativt och inspirerande kunskapscentrum om en av vår tids viktigaste samhällsfrågor: jordskalv, vulkanutbrott, energi och miljö.

Utvecklingsprojekt i Dellenova är stödberättigade med EU stöd för tillväxt.

Anläggningen är idag mest öppen för bokade besök. Låga fasta driftskostnader.

Se anläggningen på www.dellenova.se; Bildgalleri m.m. Aktuellt projekt: www.geosus.se;

Kontakt och ytterligare info: Göran Persson, Dellenova, 0650-12050;
E-post: goran@dellenova.se