Energikällor

Jordens inre värme utgör en nästintill oändlig och dessutom mycket miljövänlig energiresurs.

Sverige är störst i världen vad gäller värmeproduktion med värmepumpar!
Ca 10% av Sveriges värmebehov täcks av värmepumparna.

Enligt Energimyndigheten genererar värmepumpar i Sverige
21 TWh, varav 6 TWh är förbrukad el".
Nettoproduktion är 15 TWh


Land:        GWh/år:        Antal pumpar installerade:
Sverige 12.000 350.000
USA 7.200 700.000
Tyskland 840 47.000
Schweiz 790 44.000
Kanada 610 37.000

 Ett meteoritnedslag för 90 miljoner år sedan skapade förutsättningar för Dellensjöarnas bildande och har enligt forskarna gett goda förutsättningar att göra den geotermiska energin relativt lättåtkomlig.

Småskaliga värmepumpar värmer fler och fler av Sveriges hus. Jordens temperatur ökar med i genomsnitt 17-30°C per kilometer i djup. Stora anläggningar som tar sin värme från ett större djup skulle vara mycket bra - ju djupare man borrar desto varmare blir det. Energin finns alltså överallt under våra fötter!

Borra till stora djup är inte längre några problem. Saknas erfoderligt vattenflöde har teknik utvecklats Enhanced Geothermal Systems som ökar berggrundens permeabilitet på konstgjord väg genom hydraulis spräckning. Ny teknik har utvecklats för samproduktion av el och värme från låga temperaturer.

Klicka här för att se en skiss på hur geotermisk energiproduktion går till.

I Hudiksvalls kommun finns ett stort intresse för geotermisk energi och värmepumpar.