Jordskalv

Här kan du se information om jordskalv:

Lokala skalv

Skalv i hela Mellansverige

Är du intresserad av att veta mer om hur man mäter styrkan på ett jordskalv finns lite information här:

Hur funkar Richterskalan?

Seismografen som finns under golvet i Dellenovas konferenslokal tar emot information om jordskalv över hela världen.

Skalv i Europa

Skalv USA's seismologiska nät

Om du använder Google Earth så kan du använda filerna från följande länkar för att undersöka skalv, både i realtid och äldre:

Realtidsuppdaterade jordskalvsfiler

Diverse andra jordbävningsfiler