Hur funkar Richterskalan?

Richterskalan utgår från ett världsomspännande nät av seismografer som registrerar jordytans rörelser.

Så här räknar man ut styrkan på skalvet.

Storleken på jordbävningen får man genom att ställa avståndet från epicentrum mot utslaget (amplituden) på seismografen.