icon Huvudsidan  icon Konfiguration  icon Global statistik  icon Detaljerad statistik  icon Tidsstatistik   Language   
Statistics for dellenova.se generated on 2018-10-22
Variabelnamn Förklaringar Variabelvärde
$BBC_MAINSITE Om den här variabeln har satts kommer en länk till den specificerade platsen skapas. Standardvärdet pekar på underkatalogen. Om din sida finns någon annanstans behöver du mest troligt justera värdet för att matcha det.
Exempel:
$BBC_MAINSITE = "http://www.myserver.com/"
$BBC_MAINSITE = ".."
$BBC_MAINSITE = "";
..
$BBC_SHOW_CONFIG BBClone visar som standard statistikinställningarna. Om detta inte är önskvärt kan du stänga av det genom att avaktivera denna inställning.
Exempel:
$BBC_SHOW_CONFIG = 1;
$BBC_SHOW_CONFIG = "";
ja
$BBC_TITLEBAR Titeln som visas i titelfältet och som är synlig i alla BBClone-sidor.
Fungerande makros är:
 • %SERVER: servernamn,
 • %DATE: nuvarande datum.
HTML-taggar är också tillåtna.
Exempel:
$BBC_TITLEBAR = "Statistics for %SERVER generated the %DATE";
$BBC_TITLEBAR = "My stats from %DATE look like this:";
Statistics for dellenova.se generated on 2018-10-22
$BBC_LANGUAGE BBClones standardspråk, om det inte specificerats av webläsaren. Följande språk stödjs:

ar, bg, bs, ca, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, hu, id, it, ja, ko, lt, mk, nb, nl, pl, pt, pt-br, ro, ru, sk, sl, sv, th, tr, zh-cn och zh-tw

sv
$BBC_MAXTIME Denna variabel definierar längden av ett unikt besök i sekunder. Varje träff från samma besökare inom denna period kommer räknas som ett besök, så länge inte tiden mellan två på varandra följande träffar överskrider den specificerade gränsen. Standard är den de facto webstandarden på 30 minuter (1800 sekunder), men beroende på dina behov kan du behöva sätta ett annat värde.
Exempel:
$BBC_MAXTIME = 0;
$BBC_MAXTIME = 1800;
1800
$BBC_MAXVISIBLE Hur många rader vill du lista i den detaljerade statistiken? Standardvärdet är 100. Att sätta detta värde högre än 500 rekommenderas inte på grund av hög serverlast. 100
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS Variabeln $BBC_DETAILED_STAT_FIELDS bestämmer vilka kolumner som ska visas i den detaljerade statistiken. De kolumner som finns är:
 • id => Den x-te besökaren sedan räkningen började
 • time => Tiden vid vilken den senaste träffen registrerades
 • visits => Antal träffar från en unik besökare
 • dns => Besökarens domännamn
 • ip => Besökarens IP-adress
 • os => Operativsystemet besökaren använder (om tillgängligt och/eller ingen robot)
 • browser => Besökarens webläsare
 • ext => Besökarens land eller toppdomän
 • referer => Länken besökaren kom från (om tillgänglig)
 • page => The last visited page
 • search => The search query a visitor used (if available)
Kolumnerna kommer visas på sidan i samma ordning som du arrangerar dem i här.
Exempel:
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "id, time, visits, ip, ext, os, browser";
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "date, ext, browser, os, ip";
id, time, ext, dns, visits, os, browser, referer
$BBC_TIME_OFFSET Om servertiden inte matchar den lokala tidszonen kan du justera tiden (i minuter) med hjälp av denna variabel. Negativa värden ställer tillbaka tiden, positiva ställer fram den.
Exempel:
$BBC_TIME_OFFSET = 300;
$BBC_TIME_OFFSET = -300;
$BBC_TIME_OFFSET = 0;
nej
$BBC_NO_DNS Denna variabel definierar om IP-adresser ska slås upp till domännamn eller inte. Domännamn säger betydligt mer om en besökare, men uppslagningen av dem kan sakta ned din sida ordentligt om de DNS-servrar du använde är långsamma eller instabila. Att slå på denna variabel kan lösa dylika problem.
Exempel:
$BBC_NO_DNS = 1;
$BBC_NO_DNS = "";
nej
$BBC_NO_HITS BBClone visar som standard antalet träffar i tidsstatistiken, eftersom det ger en användbar bild av lasten på servern. Om du å andra sidan hellre använder unika användare som basis för tidsstatistiken kan du ändra till detta genom att sätta denna variabel.
Exempel:
$BBC_NO_HITS = 1;
$BBC_NO_HITS = "";
nej
$BBC_IGNORE_IP Denna variabel kan användas för att exkludera specifika IP-adresser eller serier av IP-adresser från att räknas. Använd komma som separator om du vill lägga till flera adresser.
Exempel:
$BBC_IGNORE_IP = "127., 192.168.";
$BBC_IGNORE_IP = "";
nej
$BBC_IGNORE_REFER Om du inte vill ha med vissa ursprungssidor i statistiken kan du specificera ett eller flera ord som inte får ingå i ursprungssidan. Om du använder flera ord, separera dem med komma.
Exempel:
$BBC_IGNORE_REFER = "spambot.org, .escort.";
$BBC_IGNORE_REFER = "";
nej
$BBC_IGNORE_BOTS Du kan använda denna inställning för att bestämma hur sökrobotar ska hanteras. Standard är att ignorera dem i listan över de mest frekventa domännamnen men lämna kvar dem i den övriga statistiken. Om du inte vill se några robotar över huvudet taget sätter du denna variabel till "2", vilket gör att enbart människor räknas.
Exempel:
$BBC_IGNORE_BOTS = 2;
$BBC_IGNORE_BOTS = 1;
$BBC_IGNORE_BOTS = "";
1
$BBC_IGNORE_AGENT Denna inställning bestämmer hur BBClone skiljer på olika besökare. Standard är att enbart använda IP-adressen, vilket ger realistiska siffror för det mesta. Om dina besökare befinner sig bakom proxyservrar kan du få mer realistiska siffror om du stänger av denna inställning då BBClone tittar på användaragenten och registrerar ett nytt besök så fort den ändras.
Exempel:
$BBC_IGNORE_AGENT = 1;
$BBC_IGNORE_AGENT = "";
nej
$BBC_KILL_STATS Om du vill nollställa statistiken aktiverar du denna variabel, varpå nästa besök resulterar i att statistiken töms. Glöm bara inte bort att avaktivera den efteråt, annars kommer det se ut som om din sida har väldigt lite trafik. :).
Exempel:
$BBC_KILL_STATS = 1;
$BBC_KILL_STATS = "";
nej
$BBC_PURGE_SINGLE Domännamns- och ursprungsstatistik kan generera stora mängder data, mestadels orsakad av engångsbesökare. Genom att sätta denna variabel till 1 kan du rensa bort källdatan och avsevärt krympa access.php utan att den synliga domännamns- och ursprungsstatistiken ändras. Antal träffar denna data står för kommer adderas till "not_specified"-kategorin för att hålla totalvärdena intakta.
Exempel:
$BBC_PURGE_SINGLE = 1;
$BBC_PURGE_SINGLE = "";
nej

BBClone 0.4.9b © BBClone-teamet - licensierad under GPL Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

icon Huvudsidan  icon Konfiguration  icon Global statistik  icon Detaljerad statistik  icon Tidsstatistik